నస్రుద్దిన్ గాధలు

చెంప దెబ్బ

Posted on జూలై 14, 2009. Filed under: నస్రుద్దిన్ గాధలు | ట్యాగులు:, , , , , , |

నస్రుద్దిన్ హోడ్జా బజారులో ఉండగా, ఒక అపరిచితుడు నస్రుద్దిన్ దగ్గరకు వచ్చి చెంప మీద కొట్టిన తర్వాత “నన్ను క్షమించండి. మిమ్ములను వేరొకరని పొరబడ్డాను”‌ అని అన్నాడు.

ఆ సమాధానముతో‌ తృప్తి చెందని నస్రుద్దిన్, ఆ అపరిచితుడిని ఖాది దగ్గరకు తీసుకెళ్లి పరిహారము కోరాడు. ఆక్కడికి వచ్చాక, ఖాది మరియు ఆ అపరిచితుడు మంచి మిత్రులని గ్రహించాడు నస్రుద్దిన్. అపరిచితుడు తన తప్పును అంగీకరించిన తర్వాత, న్యాయమూర్తి అయిన ఖాది  “తప్పుచేసిన అపరాధి, బాధితుడికి ఒక అణా పరిహార రుసుముగా చెల్లించాలి. ఒకవేళ, తన దగ్గర ఒక అణా ఇప్పుడు లేకున్నచో, తనకు వీలైన రోజున చెల్లించవచ్చు” అని తన తీర్పును వినిపించాడు.

ఆ తీర్పు విన్న అపరాధి తన దారిన తాను వెళ్లిపోయాడు. నస్రుద్దిన్ తను పొందవలసిన అణా కొరకు వేచిచూచెను. కానీ ఏమి లాభం లేదు. అతను చాలా కాలము వేచి వుండవలసి వచ్చింది.

కొన్నాళ్ల తర్వాత నస్రుద్దిన్ ఖాది దగ్గరకెళ్ళి “ఒక చెంప దెబ్బకు పరిహారముగా ఒక అణా చెల్లస్తే సరిపోతుందా?” అని ప్రశ్నించాడు.

దానికి “అవును”అని ఖాది సమాధానము ఇచ్చాడు.

ఆ సమాధానము విన్న నస్రుద్దిన్, న్యాయమూర్తి అయిన ఖాది చెంప మీద గట్టిగా ఒక దెబ్బ కొట్టి  “ఆ అపరాధి నాకు ఒక అణా ఇచ్చినప్పుడు, దానిని మీరే ఉంచేసుకోండి” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.

ప్రకటనలు
టపా మొత్తం చదవండి | Make a Comment ( 3 వ్యాఖ్యలు )

బుర్ఖా

Posted on జూలై 6, 2009. Filed under: నస్రుద్దిన్ గాధలు | ట్యాగులు:, , |

నస్రుద్దిన్ హోడ్జా మొదటి వివాహము, పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహము. దానికి తోడు, అప్పటి ఆచారం ప్రకారం అతను వధువును పెళ్లికి ముందు చూడలేదు. పెళ్లి రోజున మొదటి సారి వధువును చూసిన తర్వాత ఆమె మొహము నచ్చక, నిరాశ చెందాడు.

ఆ మరుసటి దినము అతని భార్య  బజారుకు వెళ్ళుటకు తయారవుతూ, అప్పటి ఆచారాని పాటిస్తూ “ఏమండి, నేను బుర్ఖా తొడిగి వెళ్లనా? నేను మీ‌ అనుమతి లేనిది ఎవ్వరికీ నా మొహం చూపను”‌అని తన భర్తతో అన్నది.

దానికి సమాధానముగా నస్రుద్దిన్ ఇలా అన్నాడు “నువ్వు బుర్ఖా తొడిగైనా వెళ్ళు, లేక  తొడగకనైనా వెళ్ళు. నువ్వు నీ మొహాన్ని జనంలో ఎవరికి చూపినా, నాకు పెద్దగా తేడా లేదు. కానీ, ఇంట్లో ఉన్నంత వరకూ బుర్ఖా తొడిగి ఉండు.”

టపా మొత్తం చదవండి | Make a Comment ( 6 వ్యాఖ్యలు )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...