సేవ

సేవ ఎందుకంటే

Posted on జూన్ 9, 2009. Filed under: సేవ | ట్యాగులు:, |

మన జీవితములో అనేక వేలమంది సహాయ సహకారములు పొందుతున్నము. ఇతరులకు ఎల్లవేళలా సహాయపడుతూ ఆ ఋణాన్ని తీర్చుకోవాలి. ఇతరులకు సహాయపడాలన్న కోరికతో వీలైనంత సేవచేయటములో ఆత్మానందం లభిస్తుంది. ఈ సేవలు ఎప్పుడూ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రేమతో చేసినప్పుడే దైవప్రీతిని పొందగలము. అసలైన సంఘసేవకు కావలసిన శక్తిసామర్థ్యాలు, నైపుణ్యం అప్పుడే లభిస్తాయి.

ప్రకటనలు
టపా మొత్తం చదవండి | Make a Comment ( 2 వ్యాఖ్యలు )

సేవలోనే ఆనందం

Posted on జూన్ 8, 2009. Filed under: సేవ | ట్యాగులు: |

మీచే సేవలందుకొనే వారిని మీ నిజస్నేహితులుగా భావించు. అదే నిన్ను భవష్యత్తులో వెలుగులోనికి తీసుకొని పోతుంది. దర్పాన్ని, అహంకారాన్ని, అధికారాన్ని, అసూయను, అనుమానాన్ని సేవాలో ప్రవేశపెట్టరాదు. వ్యక్విగత సేవలకంటే సామాజిక సేవలో ఎక్కువ ఆనందం కలుగుతుంది. ప్రతివారూ సేవలో పాల్గొనాలి. సేవకుడే నాయకుడైననాడు ప్రపంచం అభివృధ్ది    చెందుతుంది.

టపా మొత్తం చదవండి | Make a Comment ( 6 వ్యాఖ్యలు )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...